Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Toruniu na rok szkolny 2019/2020

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej. Szkoła nie prowadzi naboru w formie elektronicznej.
 2. Liczbę oddziałów klas pierwszych oraz ich liczebność na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły.
 3. Rekrutację prowadzi się dla kandydatów w zawodach:
 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • fotograf
 • fryzjer
 • krawiec
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • piekarz
 • sprzedawca
 • stolarz
 • ślusarz
 • tapicer
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni dostarczyć następujące dokumenty:
  1. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub po szkole podstawowej (oryginały),
  2. dokumenty potwierdzające indywidualne osiągnięcia oraz wolontariat,
  3. 3 fotografie (podpisane),
  4. wypełniony kwestionariusz podania o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły (szkola.zdz.torun.pl),
  5. deklarację pracodawcy dotyczącą przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu,
  6. zaświadczenie lekarskie (kopia) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie uczniowie otrzymują od przyszłego pracodawcy), wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00 do dnia 28 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły.
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 3 lipca 2019 roku o godz. 12.00.
 4. Przyjęci do szkoły mogą być tylko uczniowie, którzy dostarczyli komplet wymaganych dokumentów wymienionych w podpunktach a, c, d i e punktu 4 (zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć po podpisaniu umowy z pracodawcą a dokumenty potwierdzające osiągnięcia nie są obowiązkowe).
 5. O przyjęciu kandydatów decydują oceny z następujących przedmiotów: język polski, zajęcia techniczne, maksymalna ocena z informatyki i wychowania fizycznego, maksymalna ocena z fizyki, matematyki i języka obcego, wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej oraz udokumentowane indywidualne osiągnięcia i zaangażowanie w wolontariat. Nie ustala się minimalnej ilości punktów, od której kandydat zostanie przyjęty do klasy pierwszej. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkoły dostępne są na szkolnej stronie internetowej w zakładce Statut.
 6. Nabór do klas pierwszych prowadzony jest oddzielnie dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej (wyniki rekrutacji publikowane są na oddzielnych listach).
 7. Do zadań szkoły należy:
  • poinformowanie kandydatów o zasadach i terminie rekrutacji,
  • sprawdzanie kompletności dokumentacji dostarczonej przez kandydata,
  • sporządzenie listy przyjętych do klasy pierwszej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Po ogłoszeni list przyjętych do szkoły trwać będzie nabór uzupełniający (tylko w przypadku wolnych miejsc) do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Działamy pod patronatem

Facebook

Koniec roku szkolnego za:

Nasze atuty

Kształcimy zawodowo. U nas znajdziesz kierunek kształcenia poszukiwany na rynku pracy.

Doświadczenie


Nasza szkoła powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w kształceniu zawodowym Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu.

Praktyki


Nie musisz szukać pracodawcy w zawodach: ślusarz i operator obrabiarek skrawających. W tych dwóch atrakcyjnych zawodach Twoim pracodawcą będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu.

Wynagrodzenie


W trakcie nauki zawodu uczeń naszej szkoły, jako młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę. Trzy lata nauki w naszej szkole liczyć się będzie do stażu pracy i emerytury.

 

Dane kontaktowe

ADRES:

ul. Żółkiewskiego 37/41

 

87-100 Toruń

 

woj. kujawsko-pomorskie

TELEFON:

0-56 659-19-39 w. 129

FAX:

0-56 659-85-35

E-MAIL:

szkola@zdz.torun.pl

WWW:

szkola.zdz.torun.pl

 

 • 1.jpg
 • 1a.jpg
 • 1b.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 3b.jpg
 • 3c.jpg
 • 4.jpg
 • 4b.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 7b.jpg
 • 7bb.jpg
 • 7c.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 9a.jpg
 • 40.jpg
 • P5.jpg
 • P_3.jpg
 • P_20190215_143154.jpg
 • P_20190219_112732.jpg
© Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Toruniu. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok